Δευτέρα 27 Μαΐου 2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ: Αγαπάω τον εαυτό μου

Στις 9 Μαΐου 2019, οι μαθητές του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες μέσα από το πρόγραμμα που αναπτύσσει η Πρόταση Ζωής "Αγαπάω τον εαυτό μου". Η υπεύθυνη ψυχολόγος παρουσίασε βασικές αρχές στους μαθητές, πως διαχειρίζονται καταστάσεις που τους βάζουν σε εντάσεις και κινδύνους και πως θα συμβιώνουν μέσα στην οικογένεια,  σε ομάδες και παρέες, αναπτύσσοντας υγιείς σχέσεις και επικοινωνία.
Οι μαθητές, σε ομάδες,  είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δικές τους απόψεις μέσα από την συζήτηση, να δημιουργήσουν κείμενα και εικόνες-σκίτσα σχετικά με το θέμα.
Ευχαριστούμε την "Πρόταση Ζωή" για την συνεργασία της. 


ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ - ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ: Διαφορετικότητα και ενσυναίσθηση

Με την συμμετοχή των συνεργατών - ψυχολόγων της ΕΛΕΠΑΠ, πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2019, πρόγραμμα σχετικό με την διαφορετικότητα και την ενσυναίσθηση. Οι υπεύθυνες του προγράμματος παρουσίασαν στους μαθητές τα δικαιώματα των παιδιών, τις περιπτώσεις διαφορετικότητας που καθημερινά έρχονται σε επαφή, ξεκινώντας από το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολικό, της κοινότητας και φτάνοντας στο παγκόσμιο. Μέσα από συμμετοχικό παιχνίδι οι μαθητές προσπάθησαν να αναγνωρίσουν τους συμμαθητές τους βασισμένοι στα διαφορετικά χαρακτηριστικά του καθενός. Ακολούθως σε μια προσπάθεια ενσυναίσθησης δημιούργησαν κείμενα, σκίτσα όπου ανέδειξαν πως αντιλαμβάνονται οι ίδιοι την διαφορετικότητα και τις κοινωνικές αξίες που πρέπει να έχουν απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, με βάση τα αρχικά ερεθίσματα, ανέλαβαν να προχωρήσουν σε παράλληλες εργασίες στα πλαίσια των μαθημάτων σε μια διαρκή ευαισθητοποίηση των μαθητών μας. Ευχαριστούμε την ΕΛΕΠΑΠ για την συνεργασία και την βοήθειά της.

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016

'Εχω Δικαίωμα 2016....


Με αφορμή την Ημέρα Δικαιωμάτων των Παιδιών οι μαθητές της Δ τάξης παρουσιάζουν τα σημαντικότερα δικαιώματα...


Και οι μαθητές της Α τάξης  σχηματίζουν τα δικά τους ταμπλό με τα δικαιώματα

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

Πρόγραμμα Compasito: Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2015, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Επισιτισμού, από την  Ομάδα  Πρόληψη  Σχολικής Βίας του Σχολείου μας  με τη συμμετοχή  του  Κέντρου  Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων "Άρσις", πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των μαθητών των Α, Γ, Ε τάξεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα στο θέμα της διατροφής σε παγκόσμιο επίπεδο στοχεύοντας στα παιδιά του κόσμου.
Οι μαθητές παρακολούθησαν σχετική προβολή,  συμμετείχαν σε βιωματικά παιχνίδια και οδηγήθηκαν σε συμπεράσματα μέσα από συζήτηση για το πρόβλημα του επισιτισμού στην εποχή μας.


Πρόγραμμα compasito

 
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ομάδας Πρόληψης Σχολικής Βίας του Σχολείου μας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16/10/2015 σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων "Άρσις", πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των μαθητών των Α, Γ, Ε τάξεων στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την ευθύνη των εκπαιδευτικών που συγκροτούν την Ομάδας Πρόληψης Σχολικής Βίας του Σχολείου μας, Τσαλαβρέτα Γεωργία, Τσαγκαροπούλου Αυγής, Νασιάκου Ελισσάβετ, Καραγιαννέλου Ιωάννα και Παπαδημητρίου Κωνσταντίνου, ψυχολόγου της "Άρσις" και εθελοντών.

Under the activities of our Group Prevention of School Violence School will be held on Friday 10.16.2015 in cooperation with the Youth Centre for Social Support "Arsis" of students awareness program of A, C, E classes on human rights. The program will be implemented under the responsibility of teachers who make up the Group Our School Violence Prevention School, Tsalavreta Georgia Tsagaropoulou Avgi, Nasiakos Elizabeth, Karagiannelou and Ioanna Papadimitriou Konstantinou, psychologist of "Arsis" and volunteers.

Nën aktivitetet e Parandalimit sonë Grupit të Shkollës dhunës në shkollë do të mbahet të premten 10.16.2015 në bashkëpunim me Qendrën Rinore për mbështetje sociale "Arsis" të programit, studentët ndërgjegjësimit të A, C, E klasa të drejtat e njeriut. Programi do të zbatohet nën përgjegjësinë e mësuesve të cilët përbëjnë grupin tonë Shkolla Violence Prevention Shkollën, Tsalavreta Gjeorgji Tsagaropoulou Avgi, Nasiakos Elizabeth, Karagiannelou dhe Ioanna Papadimitriou Konstantinou, psikolog i "Arsis" dhe vullnetarëve.

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013

Πρόγραμμα Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Με την ολοκλήρωση του τρέχοντος σχολικού έτους  διοργανώνεται από το 1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς  στις 17/6/2013 και ώρα 9.30 π.μ. ενδοσχολική επιμόρφωση - ημερίδα με θέμα:

« Η λειτουργία της Τάξης  Υποδοχής, απολογισμός διδακτικού έργου.
Πρόγραμμα Διάπολις – Δράση 1 & λοιπές δράσεις»

Εισηγητές στην ημερίδα θα είναι:
Δέσποινα Παπαδοπούλου, Επίκουρη καθηγήτρια ΑΠΘ, υπεύθυνη Δράσης 1
Ηρακλής Καραγιάννης, Διευθυντής  1ου Ολοήμερου Δημοτικού  Σχολείου  Πορταριάς 
Χρύσα  Κολίτσα, Συνεργάτης - Δράσης 1 στο  1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς 
Ελένη Μπαρμπουδάκη, Δασκάλα της Τάξης Υποδοχής (ΖΕΠ)
Άρης Γκανούρης, Ψυχολόγος Συνεργάτης - Δράση 6
Ελένη Κατσιώρα,  Θεατρολόγος  - Δράση 3


Θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

ANNOUNCEMENT - INVITATION

  Upon completion of the current school year is organized by the 1st Day Primary School Portaria on 17.06.2013 at 9.30 am service training - seminar entitled

"The operation of the reception class, account tenure.
Program Diapolis - Action 1 & other actions "

Speakers at the conference will be:
Despina Papadopoulou, Assistant Professor AUTH responsible action 1
Hercules Karagiannis, Director 1st Day Primary School Portaria
Chrysa Kolitsa, Partner - Activity 1, the 1st Day Primary School Portaria
Helen Barmpoudaki, classroom teacher Host (SPA)
Mars Gkanouris, Psychologist Associate - Action 6
Helen Katsioras, Theatrologist - Action 3

Followed by a discussion and exchange of views.

NJOFTIM - FTESË

  Pas përfundimit të vitit aktual shkollor është organizuar nga 1 Dita e Shkollës fillore Portaria on 2013/06/17 në orën 9.30 Trajnimi shërbimit - Seminari i titulluar

"Operacioni i klasës pritjes, mbajtje llogari.
Programi Diapolis - Veprimi 1 dhe veprime të tjera "

Folësit në konferencë do të jenë:
Despina Papadopoulou, Asistent Profesor veprim AUTH përgjegjës 1
Hercules Karagiannis, Drejtor 1 Dita e Shkollës fillore Portaria
Chrysa Kolitsa, Partner - Veprimtaria 1, 1 Dita e Shkollës fillore Portaria
Helen Barmpoudaki, mësuesi në klasë Host (SPA)
Marsi Gkanouris, Associate Psikologe - Aksioni 6
Helen Katsioras, Theatrologist - Veprimi 3

Ndjekur nga një diskutimit dhe shkëmbimit të pikëpamjeve.

Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

Σπάζοντας την σιωπή ...
Το Δημοτικό Σχολείο Ιωλκού και το 1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 22/04/2013 δράση για τους γονείς με θέμα το σχολικό εκφοβισμό. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα γίνει παρουσίαση - ομιλία από τον ψυχολόγο και θα οργανωθούν βιωματικές ασκήσεις από την εκπαιδευτικό – ειδική παιδαγωγό . Ο Άρης Γκανούρης και η Ελένη Μπαρμπουδάκη εργάζονται στο 1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς με το πρόγραμμα ΔΙΑΠΟΛΙΣ «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλινοστούντων Μαθητών» στις Δράσεις 6 και 1 αντίστοιχα.